Gå til main indhold
Menu

Persondatapolitik

Sidst opdateret den 1. marts 2021

Fibia P/S (”Fibia” eller ”vi”) behandler i en række situationer personoplysninger om dig. Det sker blandt andet, når du bliver kunde hos os, besøger vores website www.fibia.dk og eller benytter vores tjenester, ansøger om et job hos os eller på anden måde kommer i kontakt med os.

Denne persondatapolitik indeholder information om hvordan vi i Fibia behandler dine personoplysninger.

Behandlingsaktiviteter

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi i Fibia behandler dine personoplysninger.

Kundesamarbejdet og administration

Formål

Formålet er at varetage administration af og samarbejdet med vores kunder, herunder oprette kunder, levere produkter og tjenester, samt varetage økonomi og bogholderi.

Endvidere er formålet at administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, varetage drift og vedligeholdelse af it-systemer.

Registreret

Kunder og eventuelle kontaktpersoner hos kunder.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, adresser, telefonnummer, e-mailadresse, kundenummer, bankoplysninger, samt evt. cvr-nummer. Herudover behandler vi oplysninger om produkter, forbrug, skyldigt beløb, regnings- og faktureringsoplysninger, dato for oprettelse, opsigelse og/eller annullering mv, samt resultat af tilfredsheldsmålinger. I visse tilfælde konkursbegæring og skifteretsattest.

Endvidere behandler vi i visse tilfælde CPR-nr.

Herudover behandler vi almindelige personoplysninger om kontaktpersoner hos kunder, f.eks. formænd, repræsentanter, beboere eller medlemmer i foreninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. For uregistrerede foreninger behandles der endvidere cpr-nummer på repræsentanter i foreningen.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen er nødvendig for at vi kan opfylde vores aftaler med vores kunder eller gennemføre foranstaltninger på kundernes anmodninger forud for indgåelse af aftalerne, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b).

Behandlingen er endvidere nødvendig for at Fibia kan overholde sine retlige forpligtelser, herunder overholdelse af lovgivning som Fibia er underlagt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c).

Behandling af cpr-nummer sker på grundlag af kundens samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a). Behandling af cpr-nr. er endvidere nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder sikre dokumentation for kravet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 87, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Endvidere er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at kunne varetage vores kundeforhold, sikre kundetilfredshed, samt for at kunne administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, varetage drift og vedligeholdelse af it-systemer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).

Kilde

Kunder, deres eventuelle kontaktpersoner eller genereret af Fibia.

Opbevaringsperiode

Oplysningerne slettes efter 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvori kundeforholdet ophører, medmindre særlige forhold, betinger en kortere eller længere opbevaringsperiode.

Modtagere

Vi videregiver personoplysninger til offentlige myndigheder, herunder SKAT, samt til professionelle rådgivere, herunder revisorer, advokater, inkassobureauer og andre professionelle rådgivere. Vi videregiver endvidere oplysninger til distributører, herunder PostNord Danmark og samarbejdspartnere.

Vi overlader personoplysninger til databehandlere, herunder IT-leverandører og hostingudbydere, samt udbydere af fakturerings- og betalingsløsninger.

Levering af fibernet

Formål

Formålet er anlæg af fibernet

Registreret

Kunde eller kontaktperson hos kunde, samt ejere og lejere på ejendommen og andre interessenter.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler oplysninger om adresser i Danmark. Herudover behandler vi almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, installationsadresse, produkt, pris, IP-adresse og eventuelt cvr-nummer.

Endvidere behandler vi i visse tilfælde CPR-nummer om ejeren af ejendommen.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen er nødvendig for at vi kan opfylde vores aftaler med vores kunder eller gennemføre foranstaltninger på kundernes anmodninger forud for indgåelse af aftalerne, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b).

Behandlingen er endvidere nødvendig for at Fibia kan overholde sine retlige forpligtelser, herunder overholdelse af lovgivning som Fibia er underlagt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c).

Vi behandler og videregiver cpr-nr. til offentlige myndigheder, herunder til brug for at foretage registreringer på tinglysning.dk, som påkrævet for entydigt identifikation, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 87, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2. nr. 3.

Endvidere er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at varetage vores kundeforhold og opfylde aftalerne med vores kunder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Kilde

Kunder eller kontaktperson hos kunde, samt ejere og lejere på ejendommen og andre interessenter, herunder Fibias ambassadører.

Opbevaringsperiode

Oplysningerne slettes efter 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvori kundeforholdet ophører, medmindre særlige forhold, betinger en kortere eller længere opbevaringsperiode.

Modtagere

Vi videregiver personoplysninger til entreprenører, der skal anlægge fibernettet samt til Kundens eventuelle energiselskab. Herudover videregiver vi oplysninger til offentlige myndigheder, herunder tinglysningsretten.

Vi overlader personoplysninger til databehandlere, herunder IT-leverandører og hostingudbydere.

Formål

Formålet er udbetaling af erstatning i forbindelse med anlæg af fibernet.

Registreret

Ejere af ejendommene.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, erstatningstype, erstatningssats, beløb og bankkontooplysninger.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen er nødvendig for at vi kan opfylde vores aftaler med ejere af ejendommene eller gennemføre foranstaltninger på ejernes anmodninger forud for indgåelse af aftalerne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Kilde

Ejerne af ejendommene

Opbevaringsperiode

Oplysningerne slettes efter 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvori udbetalingen er foretaget, medmindre særlige forhold, betinger en kortere eller længere opbevaringsperiode.

Modtagere

Vi videregiver personoplysninger til ejernes banker. Vi overlader personoplysninger til databehandlere, herunder IT-leverandører og hostingudbydere.

Formål

Formålet er håndtering af graveskader, mv

Registreret

Kunder og skadevoldere, samt eventuelt kontaktpersoner hos disse.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, samt eventuelt forsikringsselskab

Behandlingsgrundlag

Behandlingen er nødvendig for at vi kan opfylde vores aftaler med vores kunder eller gennemføre foranstaltninger på kundernes anmodninger forud for indgåelse af aftalerne, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b).

Endvidere er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at varetage vores kundeforhold og opfylde aftalerne med vores kunder, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).

Kilde

Kunder og skadevolder

Opbevaringsperiode

Oplysningerne slettes efter 9 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvori graveskaden er registreret, medmindre særlige forhold, betinger en kortere eller længere opbevaringsperiode.

Modtagere

Vi videregiver personoplysningerne, men vi overlader personoplysninger til databehandlere, herunder IT-leverandører og hostingudbydere.

Levering af internet

Formål

Formålet er levering af internet.

Registreret

Kunder, eller kontaktpersoner hos kunder.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger, herunder  IP-adresse og teletrafik, .

Herudover behandler vi i visse tilfælde oplysninger om mulige strafbare forhold.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen er nødvendig for at vi kan opfylde vores aftaler med vores kunder eller gennemføre foranstaltninger på kundernes anmodninger forud for indgåelse af aftalerne, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b).

Behandlingen er endvidere nødvendig for at Fibia kan overholde sine retlige forpligtelser, herunder overholdelse af lovgivning som Fibia er underlagt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c).

Endvidere er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at varetage vores kundeforhold og opfylde aftalerne med vores kunde, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).Behandlingen af oplysninger om mulige strafbare forhold sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, herunder hensynet til den pågældende selv, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 10, jf. databeskyttelsesloven § 8, stk. 3 og 4.

Kilde

Kunder eller kontaktpersoner hos kunder. Herudover allokerer Fibia IP-adresser

Opbevaringsperiode

Oplysninger om teletrafik opbevares 1 år i henhold til logningsbekendtgørelsens § 9.

Modtagere

Vi videregiver oplysninger til offentlige myndigheder, herunder politiet, såfremt vi bliver det pålagt. Herudover videregiver vi personoplysninger til vores underleverandører, herunder leverandører af vores produkter.

Vi overlader personoplysninger til databehandlere, herunder IT-leverandører og hostingudbydere.

Levering af TV

Formål

Formålet er levering af TV.

Registreret

Kunder

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger, herunder ordrenumre, MAC-numre, serienumre, tv-boks-koder og returårsag, samt VOD oplysninger, herunder filmtitel, tidspunkt og varighed.

Herudover behandler vi i visse tilfælde oplysninger om mulige strafbare forhold.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen er nødvendig for at vi kan opfylde vores aftaler med vores kunder eller gennemføre foranstaltninger på kundernes anmodninger forud for indgåelse af aftalerne, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b).

Behandlingen er endvidere nødvendig for at Fibia kan overholde sine retlige forpligtelser, herunder overholdelse af lovgivning som Fibia er underlagt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c).

Endvidere er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at varetage vores kundeforhold og opfylde aftalerne med vores kunde, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).

Behandlingen af oplysninger om mulige strafbare forhold sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, herunder hensynet til den pågældende selv, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 10, jf. databeskyttelsesloven § 8, stk. 3 og 4.

Kilde

Kunder

Opbevaringsperiode

Oplysningerne slettes efter 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvori kundeforholdet ophører, medmindre særlige forhold, betinger en kortere eller længere opbevaringsperiode.

Modtagere

 Vi videregiver oplysninger til offentlige myndigheder, herunder politiet, såfremt vi bliver det pålagt, samt til . Herudover videregiver vi personoplysninger til vores underleverandører, herunder leverandører af vores produkter.

Vi overlader personoplysninger til databehandlere, herunder IT-leverandører og hostingudbydere, udbydere af faktura- og betalingsløsninger.

Levering af telefoni

Formål

Formålet er levering af telefoni.

Registreret

Kunder

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger, herunder telefonnumre, ordrenumre, MAC-numre, serienumre og returårsag, opkaldsnumre, modtagernummer, tidspunkt for opkald, samt varighed,

Herudover behandler vi i visse tilfælde oplysninger om mulige strafbare forhold.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen er nødvendig for at vi kan opfylde vores aftaler med vores kunder eller gennemføre foranstaltninger på kundernes anmodninger forud for indgåelse af aftalerne, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b).

Behandlingen er endvidere nødvendig for at Fibia kan overholde sine retlige forpligtelser, herunder overholdelse af lovgivning som Fibia er underlagt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c).

Endvidere er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at varetage vores kundeforhold og opfylde aftalerne med vores kunde, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).Behandlingen af oplysninger om mulige strafbare forhold sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, herunder hensynet til den pågældende selv, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 10, jf. databeskyttelsesloven § 8, stk. 3 og 4.

Kilde

Kunder eller en kontaktperson hos kunder

Opbevaringsperiode

Oplysningerne slettes efter 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvori kundeforholdet ophører, medmindre særlige forhold, betinger en kortere eller længere opbevaringsperiode.

Modtagere

Vi videregiver oplysninger til offentlige myndigheder, herunder politiet, såfremt vi bliver det pålagt, samt til distributører. Herudover videregiver vi personoplysninger til vores underleverandører, herunder leverandører af vores produkter.

Vi overlader personoplysninger til databehandlere, herunder IT-leverandører og hostingudbydere,

Besøgende

Formål

Besøgende på vores kontorer af sikkerhedsmæssige årsager.

Registreret

Besøgende

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger, herunder navn og organisation.

Behandlingsgrundlag

Vores behandling af personoplysningerne er nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne sikre et højt sikkerhedsniveau, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f).

Kilde

Den besøgende

Opbevaringsperiode

Oplysningerne slettes efter 2 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvori den besøgende har besøgt vores kontorer, medmindre særlige forhold, betinger en kortere eller længere opbevaringsperiode.

Modtagere

Almindelige personoplysninger, herunder navn

Formål

Besøgende på www.fibia.dk, herunder brug af tjenester på Fibias hjemmeside, f.eks. deltagelse i konkurrencer eller undersøgelser, registrering som bruger eller abonnent, eller foretage køb via websitet

Fibia foretager profilering for at kunne målrette sine annoncer, og dermed sikre at de besøgende på

Registreret

Besøgende på vores webside

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navne, telefonnumre og e-mailadresser. Ved køb behandler vi endvidere oplysninger om adresser og betalingsoplysninger.

Almindelige personoplysninger om den besøgendes færden på www.fibia.dk, herunder et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, di at IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke undersider du klikker på (dine interesser).

Læs mere om Fibias brug af cookies i vores Cookiepolitik

Behandlingsgrundlag

Behandling af personoplysninger i forbindelse sker på grundlag af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1, litra a.

Behandlingen er endvidere nødvendig for at vi kan opfylde vores aftaler med de besøgende påwww.fibia.dk eller gennemføre foranstaltninger på de besøgendes anmodninger forud for indgåelse af aftaler, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at optimere vores services og indhold, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Kilde

Den besøgende

Opbevaringsperiode

Oplysningerne slettes efter 2 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvori konkurrencen er afholdt, undersøgelsen er afsluttet.

Såfremt der er foretaget et køb, slettes oplysningerne efter 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvori kundeforholdet ophører, medmindre særlige forhold, betinger en kortere eller længere opbevaringsperiode.

Læs mere om den enkelte cookies varighed i vores Cookiepolitik

Modtagere

Læs mere om hvilke tredjeparter, Fibia videregiver personoplysninger til i vores Cookiepolitik

Vi overlader endvidere personoplysninger til databehandlere, herunder mediebureauer, IT-leverandører og hostingudbydere, mediebureauer.

Markedsføring

Formål

Markedsføringsmæssige tiltag, herunder udsendelse af kampagner samt nyhedsbreve, invitationer og andre direkte henvendelser.

Registreret

Kunder og relationer.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer, eventuelt produkter og fiberstatus. Vi visse tilfælde behandler vi endvidere almindelige oplysninger om køn, fødselsdato, survey.

Behandlingsgrundlag

Hvis vi tidligere har haft kontakt med dig på den ene eller anden måde, vurderer vi, at vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger, så vi kan fastholde vores relation og markedsføre vores produkter samt for at sørge for, at vores henvendelser til dig er så relevante som muligt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1, litra f.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med levering af vores nyhedsbrev eller anden markedsføring via elektronisk post sker på grundlag af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1, litra a.

Kilde

Kunden eller relationen selv, SEAS-NVE, eller fra offentligt tilgængelige kilder, f.eks. LinkedIn, Facebook.

Opbevaringsperiode

Oplysningerne slettes efter 2 år, regnet fra tidspunktet for afsendelse af seneste e-mail eller brev, eller fra det tidspunkt, hvor relationerne eller kunderne tilbagekalder deres samtykker, eller frabeder os, at vi henvender os til dem.

Modtagere

Vi videregiver personoplysninger til sociale medier, trustpilot og distributører, herunder PostNord Danmark. Herudover overlader vi personoplysninger til databehandlere, herunder medie-, marketings- og kundeoplevelsesbureauer, IT-leverandører og hostingudbydere.

Leverandør- og samarbejdspartneradministration

Formål

Formålet er at kunne varetage kontraktstyring samt at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere, herunder konsulenter og ambassadører.  Endvidere er formålet at administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, varetage drift og vedligeholdelse af it-systemer.

Registreret

Leverandører, samarbejdspartnere, samt kontaktpersoner hos disse.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, ydelse, beløb, samt konto- og faktureringsoplysninger.

Herudover behandler vi navn, titel, e-mailadresse og telefonnummer samt i visse tilfælde adgangsrettigheder til Fibias systemer, herunder brugernavne på eventuelle kontaktpersoner hos leverandører og samarbejdspartnere.

For leverandører uden cvr-nummer behandler vi almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, ydelse/materiale, bankkontooplysninger, samt regnings- og faktureringsoplysninger. Herudover behandler vi CPR-nr.Behandlingsgrundlag

Behandlingen er nødvendig for at vi kan opfylde vores aftaler med vores leverandører eller gennemføre foranstaltninger på leverandørernes anmodninger forud for indgåelse af aftaler, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b).

Behandling af personoplysninger om kontaktpersoner hos leverandører er nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne administrere og opfylde aftalerne med leverandørerne og samarbejdspartnerne samt for at kunne administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, varetage drift og vedligeholdelse af it-systemer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).

Behandling af cpr-nr. det det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 87, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Kilde

Leverandøren, samarbejdspartnere eller kontaktpersoner hos dem.

Opbevaringsperiode

Oplysningerne slettes efter 5 år, regnet fra tidspunktet for kontraktens eller leverandør- og samarbejdspartnerforholdets ophør, medmindre særlige forhold, betinger en kortere eller længere opbevaringsperiode.

For kontaktpersoner hos leverandører og samarbejdspartnere, slettes personoplysninger hurtigst muligt efter vi har modtaget information om kontaktpersonens ophør hos leverandøren.

Modtagere

Vi videregiver personoplysninger til offentlige myndigheder, herunder SKAT samt til Center for cybersikkerhed.

Vi overlader vi personoplysninger til databehandlere, herunder IT-leverandører og hostingudbydere.

Formål

Videoovervågning af Teknikhuse af sikkerhedsmæssige årsager.

Registreret

Leverandører, samarbejdspartnere, samt kontaktpersoner hos disse.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger der fremgår af videooptagelserne.

Behandlingsgrundlag

Behandling af personoplysninger er nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne sikre et højt sikkerhedsniveau, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).

Vores behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med TV-overvågningslovens § 3, stk. 1. Der skiltes med videoovervågning på lokationerne.

Kilde

Den registrerede.

Opbevaringsperiode

Videoovertagelser slettes efter 30 dage, med mindre der identificeres et problem, der kræver nærmere undersøgelse, f.eks. indbrud.

Modtagere

Vi videregiver optagelser til offentlige myndigheder, herunder politiet hvor der er identificeret et problem, f.eks. indbrud.

 

Rekruttering

Formål

Formålet er at kunne foretage rekruttering, herunder at kunne behandle og vurdere ansøgere i forhold til en aktuel eller fremtidig stilling hos Fibia.

Registreret

Ansøgere

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, Uddannelses- og karakterbeviser, CV, samt andre personoplysninger ansøgeren afgiver, samt referencer.

Vi kan undtagelsesvist behandle følsomme personoplysninger, herunder helbredsoplysinger som ansøgeren afgiver, såfremt det er har betydning for ansøgerens varetagelse af den konkrete stilling hos Fibia

Behandlingsgrundlag

Vi behandler følsomme oplysninger, herunder helbredsoplysninger på grundlag af ansøgerens samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a).

Kilde

Ansøgeren og hos evt. referencer (hvis du har givet dit samtykke) samt oplysninger der i øvrigt er offentligt tilgængelige.

Opbevaringsperiode

Oplysninger om ansøgere, der modtager afslag slettes efter 3 måneder, regnet fra det tidspunkt, hvor den konkrete stilling er besat og ansøgeren har modtaget afslag på sin ansøgning, medmindre ansøgeren har samtykket til en længere opbevaringsperiode.

For ansøgeren, der får tilbudt den konkrete stilling, overgår oplysningerne til dennes personalemappe.

Modtagere

Vi videregiver ikke personoplysningerne, men vi overlader dem til databehandlere, herunder IT-leverandører og hostingudbydere.

 

 

Sikkerhed

Vi prioriterer sikkerhed højt, og vi er stærkt engagerede i at sikre en kontinuerlig beskyttelse af personoplysninger. Vi har implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

Brug af databehandlere

Vi benytter en række databehandlere til opbevaring og behandling af personoplysninger på vegne af Fibia. Disse databehandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, der sikrer, at den nødvendige sikkerhed er på plads for at beskytte oplysningerne og overholde vores databeskyttelsesforpligtelser. Vi anvender kun databehandlere i EU/EØS eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Dine rettigheder

Som registreret har du visse rettigheder, som Fibia som dataansvarlig er forpligtet til at opfylde.

Du kan kontakte Fibia og få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. Du kan desuden til enhver tid kontakte os hvis du ønsker at dine personoplysninger bliver slettet, at Fibia begrænser behandlingen af dem, eller ønsker at gøre indsigelse mod Fibias behandling af dine personoplysninger. Du kan endvidere kontakte Fibia, såfremt du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet.

Når vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, vi har foretaget forud for tilbagekaldelsen. For at tilbagekalde samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails med information og markedsføringsmateriale fra Fibia, kan du let framelde dig ved at besvare en af de modtagne mails med ”frameld markedsføring” eller for så vidt angår vores nyhedsbrev ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” i det senest modtagne nyhedsbrev.

Ændring i denne persondatapolitik

Vi anerkender, at gennemsigtighed er et løbende ansvar. Vi vil derfor løbende gennemgå og opdatere denne persondatapolitik.

Persondatapolitikken er opdateret den 10. maj 2019. 

Kontakt

Dataansvarlig er Fibia P/S, CVR-nr. 36 05 85 52, beliggende Hovedgaden 36, 4520 Svinninge

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne databeskyttelsespolitik, er du velkommen til at kontakte os:

Fibia
Att.: Databeskyttelsesorganisationen
Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
e-mail: fibernet@fibia.dk
Telefon: 70 29 24 44 

Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til fibernet@fibia.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over Fibias behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Fibia P/S
Hovedgaden 36
4520 Svinninge
Telefon: 70 29 24 44